AUSTEN, Jane; BRONTË, Charlotte. Jane Austen e Charlotte Brontë: Juvenília (trad. Julia Romeu, São Paulo, Penguin Companhia, 2014). Continuar lendo “Jane Austen e Charlotte Brontë: Juvenília”

Anúncios